Műsorok:

Betlehemezés és adventi éneklés – Betlehemes játék

Betlehem

Betlehemes műsorunkban énekelünk, óvodazenekar alapításával kiegészülve zenélünk és színészkedünk: „betlehemezünk” – s még bemutathatjuk a regölést is, amely szintén jókívánság-varázslat.

Betlehemes játék óvodásoknak – Betlehemezés
(népi dramatikus játék)

Jézus születését elevenítjük fel – színjátszás

A kiválasztott, jelmezt öltött szereplőknek előre mondjuk, súgjuk a mondataikat. Készítünk díszletet is.

BetlehemJózsef és Mária szállást keres, de a király, a gazdag ember, a kovács stb. nem ad szállást, s az utolsó egy istállóba utasítja őket. A játék bemutathatja a történet végén a keményszívűség büntetését is. Mária megszüli gyermekét. Egy istállóban – jászolban – lelnek csak szállást, itt szoptatja az édesanya a kis Jézust, itt ringatja karjaiban a pólyás kisbabát. Az angyal (vagy több angyal) meglátogatja a pásztorokat és a kis Jézushoz küldi őket – a pásztorok énekekkel köszöntik a szülőket és a kisdedet, egyszerű ajándékokat adnak át – bárányka, sajt, dió, stb – nekik. A háromkirályok – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – eljövetele zárja a játékot, ők dúsgazdag ajándékokat (arany, mirha, tömjén) hoznak, de ők nem énekelnek, csak hálaadó jókívánságaikkal köszöntik Jézuskát. A végén a szívtelen jómódúak megbűnhődhetnek. (Még a téli szünet előtt, az adventben, amikor a karácsonyi készületben megismerkedhetnek a gyermekek a háromkirályok történetével is – noha Vízkeresztkor van az ő ünnepük –megtanulhatnak egy csillagéneket, és egy-két idefűzhető rigmust, mondókát – akár saját köszöntőt is kitalálhatnak. Készíthetnek papírsüveget, papírköpenyt, „aranyat, tömjént, mirhát”, vándorbotot, és főleg csillagot (hurkapálcára ragasztottat, illetve mennyezetdíszt).

Csillagének

„…Kérjük a szép Szűzanyát,
Kérje értünk Szent Fiát,
Hogy békességben tartson,
Ellenségünk ne ártson.
Szép jel és szép csillag,
Betlehemi csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad!”

Adventi, betlehemes, karácsonyi énekeink éneklése – kántálása

(Kántálás, kóringyálás, pászlizás, mendikálás, angyali vigasság: népénekek, karácsonyi köszöntések, versek előadása, adománygyűjtés céljából is)

 1. „Fehér Karácsony…”(ÉNÓ 239.sz.)
 2. „Havas határon…” (ÉNÓ 295.sz.)
 3. „Télen, nyáron…” (ÉNÓ 321.sz.)
 4. „Ezüst fenyő…” (ÉNÓ 245.sz)
 5. „Fenyőünnep immár eljő…” (ÉNÓ 323.sz.)
 6. Betlehemes regős ének ovisoknak (a Porka havak esedeznek c. dal átköltése)
 7. Száncsengő
 8. Itt van a szép víg karácsony (Dsida Jenő — Kormorán Együttes)
 9. Kis karácsonyi ének (Ady Endre — Kormorán)
 10. Karácsony felé (Juhász Gyula: —Kormorán)
 11. Betlehemi királyok (József Attila — Kormorán)
 12. Nyájhívogató (Galambosi László — Kormorán)
 13. A három királyok napkeletről (Kormorán)
 14. Három királyok (Kormorán)
 15. Fel, nagy örömre!
 16. Óh, gyönyörű szép…
 17. Pásztorok, keljünk fel!
 18. Pásztorok, pásztorok
 19. Betlehem, Betlehem…
 20. Pásztorok keljünk fel…
 21. Idvezz légy kis Jézuska…
 22. A kis Jézus…
 23. Kirje, kirje kisdedecske…

A betlehemezés, betlehemes játék

Több szereplős dramatikus játék; a legnépszerűbb karácsonyi paraszti misztériumjáték, pásztorjáték. Hazánkban a középkorból magyar betlehemezés nem maradt fenn; az első magyar szövegek a 17. századból származnak, s iskolai előadás céljára készültek. A 19–20. századi paraszti betlehemezés középpontjában hazánkban a kifordított bundát viselő betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka áll. A betlehemezők házilag készített, jászol vagy templom alakú, kézben vihető díszletet: „betlehemet” hordoznak magukkal, amelyen fönt díszlik a királyokat Betlehembe vezető csillag. Két fő formáját ismerjük a játéknak: az élő szereplőkkel és a bábokkal előadott  bábtáncoltató betlehemezést. Több táji típusa alakult ki. Főbb jelenetei a következők lehetnek: a betlehemezés kezdődhet a szálláskereséssel: József és Mária szállást keresnek, de a király, gazdag ember, kovács stb. nem ad szállást s az istállóba utasítja őket. A játék bemutathatja a keményszívűség büntetését is. A következő jelenetben az angyal költögeti a mezőn alvó betlehemi pásztorokat s az újszülött Jézushoz küldi őket. A pásztorok elmennek az újszülötthöz s ajándékokat adnak át neki. A játék részét képezheti a  Heródes-játék  is, ezt azonban néha külön, vízkeresztkor adják elő.  A betlehemezés főszereplője a süket öreg pásztor, akinek tréfás félreértései a humor bő forrását képezik. A pásztorok félreértik az angyal latin szavát; tudatlanok, de jószívűek és csekély javaikból szívesen adakoznak. Táncolnak, furulyáznak, énekelnek is. A betlehemezést adománykérő formulák zárják be. Az előadott történet magyar sajátossága, hogy a pásztorok köszöntése kiemelkedik, míg más kultúrában a szálláskeresés, a paradicsomjáték vagy a háromkirályok látogatása főbb szerepet kap.
A háromkirály-járás szokása, vagyis a három napkeleti bölcs alakjának megjelenítése különben jellemzően Vízkeresztkor, január hatodikán volt hagyomány: délben és este vendégeskedés volt a falvakban, majd az esti harangszó után kezdődött a kántálás, csillagjárás, háromkirály-járás. Sok helyütt templomi zászlók oltalma alatt az aranyossá váló patakok vizében mosdottak az emberek az egészség reményében. – A vízkereszt a római katolikus egyházban egyébként elsősorban Jézus megkeresztelkedésének vízbe merítkezésének ünnepe, a magyar néphagyományban pedig a háromkirályok ünnepe. Régen Szentkeresztnek hívták, de „tizenkettedik napnak” is, utalván a tizenkét napig tartó karácsonyi ünnepkör lezárására.
A karácsonyi ünnepnek már régóta része a dramatikus betlehemes játék, amelyet eredetileg a templomokban vagy azok előtt adtak elő. A játék Jézus születésének fontosabb eseményeit mutatja be a Biblia alapján. Ez a szokás idővel elszakadt a templomoktól és számos változatban népszokásként élt tovább. A „bábtáncoltató betlehem” főleg a Balaton-felvidéken szokás, ugyanazt a történetet kis bábszínpadon bábfigurákkal adják elő. A középkorban ezt a játékot az oltáron mutatták be, s mivel később világi elemek is szövődtek az előadásba, kitiltották a templomból. A Dunántúlon terjedt el a „Szállást keres a szent család” elnevezésű szokás is. Egy-egy faluban 10-15 család vesz részt a játékban, egy festett szentcsalád-képet december 15-től kezdve minden nap hangos énekszóval más-más házba kötöztetnek.

Regős ének, regölés
(Köszöntő és áldást kérő jókívánság-mondókák, varázsoló énekek)
Betlehemes regős ének óvodásoknak (a Porka havak esedeznek c. dal átköltése — vers: Szendrey Marót Ervin. Ezzel a köszöntő dallal lehet kezdeni is a műsort.)

Porka havak esedeznek, de hó, reme-róma!
Nyulak, rókák játszadoznak, de hó, reme-róma!
Bényomoztunk e faluba, de hó, reme-róma!
Az óvódának udvarába, de hó, reme-róma!
„Csodavilág” Óvodába, de hó, reme-róma!
Itten látunk sok gyermeket, de hó, reme-róma!
Sok szép kislányt és legénykét, de hó, reme-róma!
Akik minket köszöntenek, de hó, reme-róma!
Tapsolnak és azt dalolják, de hó, reme-róma!
Jöjjetek be, jó regősök, de hó, reme-róma!
Hozott Isten benneteket, de hó, reme-róma!
Hozzatok e házra áldást, de hó, reme-róma!
Mondjuk együtt tiszta szívből, de hó, reme-róma!
Áldás-áldás, Isten-áldás! De hó, reme-róma! (minden sort megismételtetünk a gyerekekkel)

Kotta: titititi titititi / titititi tá tá /      s l s l s f m d / m d m f s s / (a legvégén: m m r r d d)

Ahol keletkezik egy ékes nagy út (Regős ének)

Ahol keletkezik egy ékes nagy út,
Amellett keletkezik egy halastó-állás,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Az is felfogá az apró sásocskát,
Arra is rászokik csodafiú-szarvas,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Noha kimennél uram, Szent
István király vadászni,
madarászni,
De ha nem találnál sem vadat,
sem madarat,
Hanem csak találnál csodafiú-szarvast,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Ne séss, ne séss (siess) uram,
Szent István király az én
halálomra,
Én sem vagyok vadlövő vadad,
Hanem én is vagyok az
Atyaistentől hozzád követ,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Homlokomon vagyon felkelő fényes nap,
Oldalamon vagyon árdeli szép hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Szarvam vagyon, ezer vagyon,
Szarvam hegyén vannak
Százezer sövények,
Gyulasztlan gyulasztnak,
Oltatlan alusznak,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Adja meg az Isten,
Hogy még sok esztendőket
megérhessünk,
De ne búval, bánattal,
Hanem víg örömnapokkal
Dicsérjük a Jézust.

Közreadjuk egy betlehemes játék szövegkönyvét – ennek színrevitele hosszabb próbát igényel természetesen. A mi változatunk rövid és nem igényel próbát.

Gyerekek a hóban betlehemmel

Betlehemes játék

Szereplők:
Betlehemes
Evangélista
3 Pásztor
Öreg
Bojtár
2 Angyal
Mária
József
Kiskórus

Betlehemes

Szabad-e bejönni ide Betlehemmel'

(Bemennek a szobába, a Betlehemet leteszik az asztalra vagy a földre.)

Evangélista

Ebben az időben történt, hogy Augusztusz császár rendeletet bocsátott ki, hogy az egész földkerekséget számlálják össze. József is felment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy feljegyeztesse magát Máriával, a feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje Mária megszülte egyszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kinn a szabadban, és éjnek idején őrizték nyájukat.

Bojtár

Már két hete, vagy három, Öregapánkat várom.
Nézd csak, ott jön! Jól látom?

Öreg

Tüdős, májas, huppantós jóestét!
No, öcsém, van-e hibám vagy károm?

Bojtár

Ha a nyájat én vezetem, nincs ott semmi veszedelem.

1 Pásztor

Hány az óra, Öreg?

Öreg

Háromfertály ződre, feküdjünk a földre!
Az Öregnek kicsi kell, alig iszik - bukik fel.

(Lefekszenek mind és alszanak, halkan szuszognak. Az első pásztor lassan sétál, őrködik.)

1 Pásztor

Juhászim, pajtásim, de elaludtatok, ennél a nagy nyájnál egyedül hagytatok! Mind úgy alszik, mint az összeesett duda, ilyen hideg éjjel talán nem is csoda.

(Megáll, figyel)

1 Pásztor

Milyen szép ma Betlehem, fényességet lát szemem...
Egy szép csillag amint száll, rozzant pajtánál megáll.

(ének: Mennyből az angyal...)

1 Angyal

Glória!

1 Pásztor

Ejnye, pajtás, angyal szól tán?

2 Pásztor

Persze, hogyne, a kolbász kukorékol a kéményben !

2 Angyal

Glória!

1 Pásztor

Hallod-e, pajtás! Azt mondja: gomolyai

3 Pásztor

Gomolya? Ó, ha kettő-három tarisznyánkba gurulna...

Angyalok

Glória! Glória!

1 Pásztor

Az áldóját... Ébredjetek, ébredjetek!

(Megrázza a többi pásztort, akik az Öreg kivételével felkelnek.)

2 Pásztor

Ki vagy te?

1 Angyal

Égből küldött engem Isten, hogy az örömhírt hirdessem, hiszen ma megszületett, ki megjővén dőlteiéit!

3 Pásztor

(álmosan)
Ej, mi dolog ez, ej, mit jelent ez?

2 Angyal

Új örömöt mondunk nektek, kik itt jelen vagytok, megszületett Betlehemben a ti Megváltótok! Rossz istállóban, szalmában, jászolban fekszik a Messiás ebben a nagy fagyban.

Pásztorok

(ébresztik az Öreget)
Kelj fel. Öreg, indulás, vár minket a Messiás!

Öreg

(felül, bosszúsan)
Kúrátéra, bakatéra, élhetetlen gyurgyóka, babsze kokassa, mit kurjongatsz a fejem fölött, miért nem hagysz már aludni?

3 Pásztor

Csapófát az Öreg alá!

Öreg

Csapófát a nagyapátok térgye alá!
Fel bír még az Öreg a maga erejéből is állani.

1 Pásztor

Ne féljen kend, Öreg, velünk van az Isten!

Öreg

Nem is félek, csak.... a szívem nagyon remeg.

2 Pásztor

Jöjjön, Öreg, Betlehembe!

Öreg

Hová, Debrecenbe?

3 Pásztor

Nem, Öreg, Betlehembe, a kis Jézuska imádására.

1 Pásztor

Elég már! Mit vigyünk a kis Jézusnak ajándékul?

2 Pásztor

Egy bárányt, egy sajtot!
(énekli)
Ilyen szegény pásztoroktól elég lészen, elég lészen, Talán még egy aranynál is többet lészen!

Evangélista

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk hát Betlehembe, hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk." Gyorsan útra keltek és megtalálta Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.

(Ének: Pásztorok, pásztorok... Közben a pásztorok a Be; lenemhez mennek.)

3 Pásztor

Bárányt vivő jó társam, menj be te csönden amint lehet, tiszteljed, térdhajtással köszöntsed, kérj áldást nyájunkra, malasztot magunkra a kis Jézustól!

Bojtár

(énekli)
Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne ázik, fázik, megveszi az Isten hidege. Hogyha  volna kiscsizmám, Jézuskának odadnám. Báránybőrös ködmönkémmel jói be takarnám. Akkor hozzám hajolna, talán meg is csókolna. Boldogabb a széles földön ser ki sem volna.

Öreg

(közel hajol a Betlehemhez)
Hé, te, mi az a nagy fényes?

1 Pásztor

Gyertyavilág, Öreg.

Öreg

Hát az a gyapjas?

2 Pásztor

Kisbárány, Öreg.

Öreg

Hét az a nagyfülű?

3 Pásztor

Kis szamár. Öreg.

Öreg

Hát a kis Jézuska, hol fekszik?

1 Pásztor

Ott fekszik a jászolban. Nézzen bele jól!

(A pásztorok odatérdelnek a Betlehem elé.)

3 Pásztor

Vedd le pásztor, a bundád, takard be a Jézuskát, mert nincs neki bundácskája, ázik, fázik lábacskája.

1 Pásztor

Édes kis Jézuskám, még csak takaród sincs!
Szeretettel adom ajándékul neked kopott pásztorszűröm, én majd az éjszakát nélküle is tűröm!

2 Pásztor

Édes kis Jézuskám, egy kis bárányt hoztam, az alomból szépnek leginkább ezt tudtam!

3 Pásztor

Én is neked adnám kerek kis sajtocskám, de az út hosszú volt, s lukas a tarisznyám. Talán elvesztettem, esetleg megettem?
Amíg ideértem, biz' elfelejtettem!

1 Pásztor

(a bojtárhoz)
Mit adj neki? Ne törd fejed! Fejd a kecskét, hozzál tejet!

Mária

Köszönöm pásztorok, köszönöm tinektek, s kívánom: a mennyben örvendezhessetek, a mennyben mindnyájan jutalmat nyerjetek, s ott örökké tartó örömben éljetek.

József

Köszönjük, fiaim, szép ajándékotok, Isten jutalmazza minden fáradságtok, adja meg orcáját örökké látnotok!

(Ének: Fel, nagy örömre, ma született)

Fel nagy örömre

Az oldal tetejére