Műsorok:

Regölés – Regős játék

Regölés

Regős műsorunkban énekelünk, óvodazenekar alapításával kiegészülve zenélünk és színészkedünk: „regölünk” –  a betlehemezéshez hasonlóan valójában szintén közösségi jókívánság-varázslatot végzünk.

A regölés 

István napjától, december 26-tól újévig jártak a regõsök házról házra, köszöntve a házak gazdáit, bőséget kívánva nekik. Ez a szokás eredetileg bőségvarázsló, párokat összebűvölő, adománygyűjtő célzatú szokás volt.
A regõsök õsi varázserejű jókívánságokat mondtak a háziaknak. Eredetileg nem közönséges köszöntõk voltak ők, hanem táltosok, akiknek hatalmukban állt a szavakkal kifejezett jókívánságok valósággá idézése.
A "reg" szó hevületet is jelent – a táltos extázisára, rejtekezésére is utalhat a kifejezés.
A zajütés és a "regö rejtem"-féle szavak ritmikus ismétlése utal a szokásnak a téli napfordulat õsi ünnepével való kapcsolatára.

Az Erdélyben és a Dunántúlon fennmaradt regölési szokás fõ részei:

- bevezetõ

- szarvas-ének (téli égbolt csillagképe)

- gazda-ének (bõséget varázsol a gazdának)

- összeregölés (leányt, legényt név szerint összeénekelve)

- záradék (adományra felhívás vagy elvonulás)
Férfiak, legények "kifordított bundában, kucsmában, kezükben láncos vagy csörgõs bottal, köcsögdudával, furulyával léptek be a házba, és énekelték a regõsénekeket. Bevezetõjükben megnyugtatták a családot, hogy nem rablók, hanem Szent István szolgái. A csodaszarvasról, tiszta forrásról, pázsitról daloltak, majd termékenységet varázsló jókívánságokat mondtak a gazdának és háza népének. Ahol eladó lány volt, ott legénnyel regölték össze, hogy mielõbb bekössék a fejét. Befejezésül az õsi refrént énekelték: hej regõ rejtem." (Timaffy L.)

Hej, regö rejtem,
Adjon az Úristen
több véka búzát,
kenyeret, vajat,
éhes magyaroknak
biztató szavakat!

Hej, regö rejtem, 
Adjon az Úristen
több fényt és meleget,
fázós alkonyokon
éltető lelkeket!

Hej, regö rejtem, 
Adjon az Úristen
tépázott lelkünknek
isteni sugarat,
a tűz őrzői által
biztató szavakat!

Hej, regö rejtem, 
Adjon az Úristen
magányos lelkeknek
ölelő kezeket,
lelkük fényének
őrző szemeket!

Hej, regö rejtem....

 

Regős ének, regölés
(Köszöntő és áldást kérő jókívánság-mondókák, varázsoló énekek)

Csodaszarvas

Megtanulunk pár regölést

Betlehemes regős ének óvodásoknak
(a Porka havak esedeznek c. dal átköltése — vers: Szendrey Marót Ervin. Ezzel a köszöntő dallal lehet kezdeni is a műsort.)

Porka havak esedeznek, de hó, reme-róma!
Nyulak, rókák játszadoznak, de hó, reme-róma!
Bényomoztunk e faluba, de hó, reme-róma!
Az óvódának udvarába, de hó, reme-róma!
„Csodavilág” Óvodába, de hó, reme-róma!
Itten látunk sok gyermeket, de hó, reme-róma!
Sok szép kislányt és legénykét, de hó, reme-róma!
Akik minket köszöntenek, de hó, reme-róma!
Tapsolnak és azt dalolják, de hó, reme-róma!
Jöjjetek be, jó regősök, de hó, reme-róma!
Hozott Isten benneteket, de hó, reme-róma!
Hozzatok e házra áldást, de hó, reme-róma!
Mondjuk együtt tiszta szívből, de hó, reme-róma!
Áldás-áldás, Isten-áldás! De hó, reme-róma! (minden sort megismételtetünk a gyerekekkel)

Kotta: titititi titititi / titititi tá tá /      s l s l s f m d / m d m f s s / (a legvégén: m m r r d d)

Kelj fel, gazda, kelj fel!  (Regős ének)

Kelj fel gazda
száll az Isten házadra
sereged magával
terített asztalával
tele poharával
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!

Nem vagyunk mi rablók
Szent István szolgái
most jöttünk hideg kútrólg
hideg mezejéről
elfagyott kinek keze kinek lába
kinek egye-mása
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!

Amott kerekedik
egy fekete felhő
abba legelészett
csodatévő szarvas
csodatévő szarvasnak
ezer ága-boga
száz misegyertya
gyújtatlan gyulladjék
ojtatlan aludjék
haj regö rejtem
azt is megadhatja
az a nagy Úristen!

boldog ünnepeket kívánunk!

Ahol keletkezik egy ékes nagy út (Regős ének)

Ahol keletkezik egy ékes nagy út,
Amellett keletkezik egy halastó-állás,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Az is felfogá az apró sásocskát,
Arra is rászokik csodafiú-szarvas,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Noha kimennél uram, Szent
István király vadászni,
madarászni,
De ha nem találnál sem vadat,
sem madarat,
Hanem csak találnál csodafiú-szarvast,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Ne séss, ne séss (siess) uram,
Szent István király az én
halálomra,
Én sem vagyok vadlövő vadad,
Hanem én is vagyok az
Atyaistentől hozzád követ,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Homlokomon vagyon felkelő fényes nap,
Oldalamon vagyon árdeli szép hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Szarvam vagyon, ezer vagyon,
Szarvam hegyén vannak
Százezer sövények,
Gyulasztlan gyulasztnak,
Oltatlan alusznak,
Haj regö rejtem, regö rejtem.

Adja meg az Isten,
Hogy még sok esztendőket
megérhessünk,
De ne búval, bánattal,
Hanem víg örömnapokkal
Dicsérjük a Jézust.

PORKA HAVAK ESEDEZNEK, DE HÓ REME RÓMA  (Eredeti változat)

Porka havak esedeznek, de hó reme róma,
Nyulak, rókák játszadoznak, de hó reme róma,
Bényomoztunk a faluba, de hó reme róma,
Kis Domokos udvarába, de hó reme róma,
Ottan láttunk rakva házat, de hó reme róma,
Abban láttunk vetve ágyat, de hó reme róma,
Küjjel fekszik jámbor gazda, de hó reme róma,
Belül fekszik gyenge nője, de hó reme róma,
Közbül fekszik páris gyermek, de hó reme róma,
Költögeti apját, anyját, de hó reme róma,
-Kelj fel apám, kelj fel anyám, - de hó reme róma,
-Mer eljöttek a regösök! - de hó reme róma,
Régi törvény nagy rőt ökör, de hó reme róma,
Annak fele regösöké, de hó reme róma,
Szarva teli sült pereccel, de hó reme róma,
Annak fele regösöké, de hó reme róma,
Füle teli apró pénzzel, de hó reme róma,
Annak fele regösöké, de hó reme róma,
Hátán által hatvan kolbász, de hó reme róma,
Annak fele regösöké, de hó reme róma,
Köldökébe köböl komló, de hó reme róma,
Az maradjon az asszonynak, de hó reme róma,
Segge teli mogyoróval, de hó reme róma,
Az maradjon a gazdának, de hó reme róma.

Medvetáncoltatás

A regölés ősi világot megidéző hangulatához illeszkedik a hajdan népszerű, elterjedt medvetáncoltatás, amelyet egy mókás körjátékban idézünk meg.

– Vidám, mókás közösségi játékot, körtáncot járunk a téli álomra készülő mackóval, a „bundás erdei emberrel”, az erdő királyával – utánozzuk a járását, medvetáncoltatásban veszünk részt. Kiváló tánc- és ritmuskészségfejlesztő játék:

Hol jársz, mackó? (Medvetáncoltatás)
(Zene, vers, tánc: Szendrey Marót Ervin)

Brumm, brumm, brummog a mackó,
Cammog, ébredezik már.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Lépdel, dűlöngélve jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Táncol, táncikálva jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Tapsol, tapsikolva jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Tapsol gyorsan, tapsikolva jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Tapsol hátul, tapsikolva jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Ágaskodva, pipiskedve jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Guggol, guggolódva jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Sarkán, zötykölődve jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Hátrál, hátrafele jár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Vízben lépked, mint gólyamadár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Serdül-fordul, körbe-körbejár.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Visszaperdül, körbe-körbejár.
Brumm,, a brumm, brummog a mackó,
Ugrál, szökken, ugribugrigál.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Ballal ugrik, ugribugrigál.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Jobbal ugrik, ugribugrigál.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Guggol s ugrik, ugribugrigál.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Lehajol, hátranyúl, ugribugrigál.
Brumm, brumm, brummog a mackó,
Lehajol, hátranyúl, ugribugrigál.

— Hol jársz, mackó?
— Itten, éppen! Beszaladok ide, hopp!
— Hol jársz, hol jár a mackó?
— Itten, éppen! Kiszaladok oda, hopp! (ezt a 2. részt kétszer, azután megismételjük az egészet)

A játék leírása: kört alkotva, kéz a kézben — vagy egymás vállát fogva — járunk lassan körbe-körbe, a tapsolástól kezdve a páros soroknál elengedjük egymás kezét, és a vezényszót követjük a „tá-tá, ti-ti-ti-ti, tá”-ütemre, majd mindig újra kézfogással haladunk tovább. A harmadik feladatnál, amikor „táncol”, akkor lehet egymás kezét befelé s kifelé lengetve haladni. A végén a lehajlásnál egyik kezünket lábaink alatt hátranyújtjuk, másikat előre, így alkotunk körláncot s így ugrálunk — igen mókás! A második résznél: „Hol jársz?” — itt kéz a kézben befelé fordulunk s haladunk lassan befelé, majd a mackó válaszánál ugrunk kettőt s beszaladunk három lépéssel s végül ugrunk egyet, ezután hátrálva kifelé lépünk négyet, ugrunk kettőt, futunk három lépést s ugrunk végül egyet.

A dal kottája: 1. rész: táá táá / tá titi tá tá / m d / m m m m d /
    táá táá (tá tá tá tá) / titititi tá / f r (f r f r) / f f f f s /
  2. rész: táá táá / táá táá (tá titi tá tá) / l f / l f  (l f f f f) /
    tá tá tá tá / titititi titi tá / t s t s / t s s s s s t / ism.-nél: t s t s / t s s s s s m’

 


Az oldal tetejére